Co je firma ENECOS:

Firma ENECOS, s.r.o. vznikla po privatizaci údržby systémů kontroly a řízení na JE Dukovany. Název firmy vznikl spojením počátečních písmen anglických názvů hlavních oborů činností EN(energie), ECO(ecologic-ekologických) a S(sources-zdrojů). Většina pracovníků firmy má několikaleté zkušenosti s údržbou a provozem zařízení měření a regulace, systémem kontroly a řízení právě na jaderné elektrárně.


Předmět činnosti společnosti ENECOS:

Naše firma se orientuje na ekologické zdroje energie a vše co s nimi souvisí, především systémy kontroly a řízení (SKŘ). Největší objem naší činnosti představuje řízení vodních elektráren, energetických hospodářství průmyslových podniků, kotelen a jiných zařízení. Mimo uvedené oblasti naší hlavní působnosti provozujeme televizní kabelové rozvody a internetové sítě.