Bezrázové fázování:
Pro srovnání uvádíme průběh proudu asynchronního generátoru 160 kW buzeného naší technologií. Přifázování bylo provedeno v čase t = 5 ms a v několika následujících periodách je zřetelný nárůst proudu vlivem postupného zatěžování. V celém rozsahu výkonů je cos φ udržován na hodnotě 1. Maximální proudové zatížení el. přípojky je 192A při výkonu elektrárny 133kW. Není tedy nutné předimenzovat hlavní jistič a tím ušetřit náklady.

Bezrázové fázování


Pro konstrukci našich řídicích systémů používáme výhradně unifikovaných komponentů od renomovaných výrobců. Ke všem zařízením vždy dodáváme kompletní elektrotechnickou dokumentaci včetně software.