Měřící a řídící systémy:
Řídicí systémy pro kogenerační jednotky, vodní elektrárny, kotelny atd.

Řídicí systémy, pro tyto technologické účely dodáváme jak pro řízení synchronních, tak i asynchronních generátorů. Dále je u každého systému možné provést volbu způsobu provozu celé jednotky a to, jak pro paralelní provoz se sítí, tak pro ostrovní provoz (provoz při výpadku elektrické energie - záložní zdroj).  
Tyto řídící systémy vyrábíme v různých výkonových řadách a s různým stupněm vybavení (komunikace, vizualizace atd.).

Základ řídícího systému je tvořen programovatelným automatem (PLC). Používáme PLC renomovaných výrobců jako jsou firmy TECO Kolín, SAIA, Mitsubishi, Siemens, Unitronic. Pro vizualizaci technologií používáme průmyslové SCADA/HMI systémy Reliance nebo Tirs.
Řídicí systémy pro úsporné vytápění objektů:

Systém IRC - Individual room control

Programem řízené vytápění jednotlivých místností podle Vašich představ. Jedná se o mikropočítačem řízený systém programové regulace vytápění jednotlivých místností. Regulovaným vytápěním lze dosáhnout významné úspory energie i zvýšení teplotního komfortu.

 • Regulace je vhodná zejména pro byty, domky, vily, školy, nemocnice, úřady, penzióny ...
 • Regulace teplovodních systémů ústředního nebo etážového vytápění včetně měření tepelné pohody místnosti pro rozdělování topných nákladů.
 • Regulace přímotopných elektrických topidel (konvertorů, sálavých panelů ...) Speciální aplikace (regulace průmyslových parních konvertorů, programové řízení strojů...)
 • Možnost kaskádového spínání jednotlivých kotlů v závislosti na teplotě atd.

Tepelná pohoda = významné úspory energie až 40%.

Technické parametry

 • Řídící jednotka
  • Programově řídí teploty až osmi nebo šestnácti různých zón (místností) tedy např. až 24/48 teplovodních radiátorů atd.
  • Možnost zakódování jednotlivých bytů (jedna řídící jednotka pro cca 4 byty) aplikace v panelových blocích atd.
  • Bohatý stupeň programového vybavení.
   • Zimní režim s týdenním cyklem.
   • Udržovací režim s volbou data přechodu do režimu zimního.
   • Letní režim s ošetřením ventilů proti zatuhnutí.
   • Operativní změny teploty.
  • Zabezpečení programů při výpadku sítě.
  • Rozsah nastavitelných teplot (v místnosti) +5 až +36 °C.
  • Až osm denně programovatelných časových úseků v jedné zóně. Např. v jedné místnosti si během dne můžete nastavit osm různých teplot v libovolných časových intervalech.
  • Možnost napojení externího (venkovního čidla).
  • Možnost postupného zapínání jednotlivých zdrojů tepla (např. plynových, elektrických kotlů).
 
 • Teplovodní systém
  • Motoricky poháněné servopohony - až 3 tělesa v jedné zóně.
  • Plynulé ovládání průtoku média radiátorem s vysokou citlivostí.
  • Možnost rozdělení topných nákladů podle denostupňů - dosažení tepelné pohody. Tato vlastnost má uplatnění tehdy, když potřebujeme rozdělit celkové finanční náklady za topnou sezónu mezi více spotřebitelů se společným zdrojem tepla.
 
 • Elektrické systémy
  • Postupné spínání/odpínání těles paměťovými relé v místnostech s možností ovládání řídící jednotky povelem HDO - bez stykačů.
  • Až 3 čidla ( ke každému až 3 relé 8A nebo 1 relé 16A ) v místnosti.


Jednoduchý a bezpečný rozvod signálu i napájení jediným dvojvodičem (10V/0,35A, zkratová odolnost). Schváleno státní zkušebnou EZÚ.
Řídící systém pracuje nezávisle na zdroji tepla. Kotel (plynový, elektro ...) může být regulován autonomně termostatem v odezvě na stav uzavření jednotlivých ventilů nebo přímo řídícím systémem. Pro dokonalou funkci celé topné soustavy ve všech provozních stavech je z hlediska tlakových poměrů zpravidla nutno použít samoregulační oběhové čerpadlo nebo regulátor diferenciálního tlaku (obtokový ventil). Teplovodní hlavice se montují na ventily Coterm Příbram řady V, RV 85 (80), které mohou být součástí dodávky.