Malé vodní elektrárny:
Již od roku 1988 se zabýváme komplexním řešením bezobslužného řízení energetických zdrojů jak se synchronními, tak asynchronními generátory (alternátory). Díky našemu jedinečnému řešení automatické budící soustavy asynchronního generátoru provádíme realizace:

  • beznárazového fázování asynchronních generátorů na síť.
  • ostrovního provozu asynchronních generátorů s možností startu do tmy.
  • automatické řízení účiníku (Cos φ) v intervalu 0,95 - 1.

Za dobu působnosti v tomto oboru máme na kontě desítky realizací s asynchronními i synchronními generátory od výkonu 2kW do výkonu 2,8MW.Orientační výpočet energetického potenciálu lokality pro umístění MVE a návrh parametrů technologie (doporučená hltnost turbíny a instalovaný výkon generátoru).

    Pro výpočet je nutné zadat:
  • Průměrný dlouhodobý průtok Qa[m3/s] (Stavy průtoků pro ČR naleznete stránkách povodí: Vltavy, Moravy, Labe, Ohře a Odry.) Zde zvolíte přehled měření, dále pod jakou oblast spadáte (závod). Ve vypsané tabulce naleznete požadovaný průtok Qa pro danou lokalitu.
  • Dosažitelný spád na zkoumané lokalitě h [m]
  • Výkupní cena za kWh vyrobené energie [Kč] (Ceny naleznete na ERU)


Průměrný průtok Qa[m3/s]
Spád h[m]
Výkupní cena za kWh [Kč]
Navržená hltnost turbíny Qh[m3/s]
Doporučený instalovaný výkon Pinst[kW]
Roční výroba energie[kWh]
Roční příjem [Kč]

Doporučená hltnost je navržena tak, aby byla elektrárna vhodně využita po většinu roku (je zde také zahrnuto sanační minimum). Roční výroba elektrické energie je vypočtena s ohledem na účinnost technologie a celkovou výtěžnost. Návrh je velmi závislý na výkyvech průtoku a proto výsledek nemusí představovat nejvhodnější variantu.


Doporučujeme:

Pokud se zajímáte o vodní elektrárny nenechejte si ujít stránky www.mve.energetika.cz. Je zde přehledně zpracovaná teorie nejen různých typů turbín, ale i jednotlivých částí MVE (náhon, česle, atd.)