Co Vám můžeme nabídnout:
Aplikace řídicích systémů, elektromontáže

Provádíme projekty, montáže a revize zařízení elektro, měření a regulace, SKŘ.

Energetické zdroje - konzultace, servis

Vodní elektrárny, solární elektrárny, větrné elektrárny a další energetické zdroje. Zhodnocení záměru, zajištění realizace.

Návrhy a studie (volba optimálního tepelného zdroje)

Zpracujeme studii, navrhneme optimální způsob vytápění, ekonomické zhodnocení, návrhy úsporných opatření, návratnost investic, zajistíme realizaci.

IRC systémy

Jedná se o elektronický řídící systém určený pro samostatné programové řízení teploty v jednotlivých místnostech. Tento řídící systém je možno použít téměř pro všechny druhy vytápění v rodinných domech, panelácích, školách a úřadech. V praxi se nám potvrdilo, že realizací IRC systému lze ušetřit na nákladech na vytápění 20 - 50%. To znamená, že návratnost této investice je v mnohých případech kratší než 1 rok (topná sezóna).