◄ Zpět na stránky

Malé vodní elektrárny:


Orientační výpočet energetického potenciálu lokality pro umístění MVE a návrh parametrů technologie (doporučená hltnost turbíny a instalovaný výkon generátoru).


Průměrný průtok Qa[m3/s]
Spád h[m]
Výkupní cena za kWh [Kč]
Navržená hltnost turbíny Qh[m3/s]
Doporučený instalovaný výkon Pinst[kW]
Roční výroba energie[kWh]
Roční příjem [Kč]

Doporučená hltnost je navržena tak, aby byla elektrárna vhodně využita po většinu roku (je zde také zahrnuto sanační minimum). Roční výroba elektrické energie je vypočtena s ohledem na účinnost technologie a celkovou výtěžnost. Návrh je velmi závislý na výkyvech průtoku a proto výsledek nemusí představovat nejvhodnější variantu.


Doporučujeme:

Pokud se zajímáte o vodní elektrárny nenechejte si ujít stránky www.mve.energetika.cz. Je zde přehledně zpracovaná teorie nejen různých typů turbín, ale i jednotlivých částí MVE (náhon, česle, atd.)