◄ Zpět na stránky

Proudové rázy:
Orientační výpočet minimální dosažitelné proudové špičky při připojování asynchronního generátoru k síti v synchronních otáčkách.

Do volných políček zadejte štítkové hodnoty asynchronního motoru ( generátoru ).

ENECOS, s. r. o.
Výkon [kW]:
Sdružené napětí [V]:
Jmenovitý proud [A]:
Cos φ [-]:
Proudová špička [A]
Uvedený generátor (výkon 160kW, sdružené napětí 400V jmenovitý proud 305A a cos φ=0,75) nainstalovaný na elektrárně o výkonu max. 133 kW lze k síti připojit například přes jistič typu: BD250 vybavený nadproudovou spouští SE-BD-0200-L001 jejíž vypínací charakteristika je uvedena níže ( In = 200A ).

Turbína

Pokud budou dodrženy výše uvedené podmínky, lze teoreticky tento generátor k síti připojit. Proudový ráz vyvolaný i mechanickou energií technologie při nepřesnosti připojení přesytí magnetický obvod generátoru. Přesycení vyvolá další proudový nárůst. Uvážíme-li tuto skutečnost, dá se konstatovat, že úspěšné připojení bez výpadku tohoto jističe bude vzácností. Náchylnost k přesycení generátoru je dána konstrukčními vlastnostmi jednotlivého stroje a nelze ji obecně do uvedeného výpočtu zahrnout. Existují dvě možnosti jak připojovat bez výpadku jističe. Prvním je předimenzovat tento jistič, což je poměrně drahá záležitost. Druhý způsob je bezrázové fázování.