Dukovany 227, PSČ: 675 56, ČR
MOBIL: 777 554 561
enecos@enecos.cz

Automatické systémy
kontroly a řízení

Měřící a řídící technika pro vodní elektrárny

Výroba elektrické energie

Naše firma se orientuje na ekologické zdroje energie a vše co s nimi souvisí, především systémy kontroly a řízení (SKŘ).

Automatický provoz

Většina pracovníků firmy má několikaleté zkušenosti s údržbou a provozem zařízení měření a regulace, systémem kontroly a řízení právě na jaderné elektrárně.

Vodní elektrárny

Největší objem naší činnosti představuje řízení vodních elektráren, energetických hospodářství průmyslových podniků, kotelen a jiných zařízení.

Portfolio

Přečtěte si o

MVE Nové Mlýny

6/2008 – Povodí Moravy, s.p. Kaplanova turbína, synchronní generátor, 2,8 MW Kompletní rekonstrukce zařízení elektro a SKŘ, bezobslužný provoz.

MVE Víglaš

Rekonstrukce automatického řízení malé vodní elektrárny osazené turbínami METAZ o výkonech 22 + 7,5 + 22 kW a ovládání dvou stavidel. Doplnění snímačů hladin a snímačů teplot ložisek. Zavedení dispečerského řízení MVE prostřednictvím webserveru.

MVE Kaplice

Rekonstrukce původního mlýna na potoku Kamenice. Instalovaný výkon 3 kW

Poslední příspěvky

Přečtěte si nejnovější články o

Malé vodní elektrárny

Již od roku 1988 se zabýváme komplexním řešením bezobslužného řízení energetických zdrojů jak se synchronními, tak asynchronními generátory (alternátory). Díky našemu jedinečnému řešení automatické budící soustavy asynchronního generátoru provádíme realizace:[…]

Read more

Bezrázové fázování

  Pro srovnání uvádíme průběh proudu asynchronního generátoru 160 kW buzeného naší technologií. Přifázování bylo provedeno v čase t = 5 ms a v několika následujících periodách je zřetelný nárůst[…]

Read more

Výpočet minimálního proudového rázu

Orientační výpočet minimální dosažitelné proudové špičky při připojování asynchronního generátoru k síti v synchronních otáčkách. Do volných políček zadejte štítkové hodnoty asynchronního motoru ( generátoru ). Kalkulačka výpočtu minimálního proudového[…]

Read more