Dukovany 227, PSČ: 675 56, ČR
MOBIL: 777 554 561
enecos@enecos.cz

Výpočet minimálního proudového rázu

Výpočet minimálního proudového rázu

Orientační výpočet minimální dosažitelné proudové špičky při připojování asynchronního generátoru k síti v synchronních otáčkách.

Do volných políček zadejte štítkové hodnoty asynchronního motoru ( generátoru ).

Kalkulačka výpočtu minimálního proudového rázu 🔎

 

Uvedený generátor (výkon 160kW, sdružené napětí 400V jmenovitý proud 305A a cos φ=0,75) nainstalovaný na elektrárně o výkonu max. 133 kW lze k síti připojit například přes jistič typu: BD250 vybavený nadproudovou spouští SE-BD-0200-L001 jejíž vypínací charakteristika je uvedena níže ( In = 200A ).

Pokud budou dodrženy výše uvedené podmínky, lze teoreticky tento generátor k síti připojit. Proudový ráz vyvolaný i mechanickou energií technologie při nepřesnosti připojení přesytí magnetický obvod generátoru. Přesycení vyvolá další proudový nárůst. Uvážíme-li tuto skutečnost, dá se konstatovat, že úspěšné připojení bez výpadku tohoto jističe bude vzácností. Náchylnost k přesycení generátoru je dána konstrukčními vlastnostmi jednotlivého stroje a nelze ji obecně do uvedeného výpočtu zahrnout. Existují dvě možnosti jak připojovat bez výpadku jističe. Prvním je předimenzovat tento jistič, což je poměrně drahá záležitost. Druhý způsob je bezrázové fázování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *