Dukovany 227, PSČ: 675 56, ČR
MOBIL: 777 554 561
enecos@enecos.cz

Měsíc: Srpen 2020

Malé vodní elektrárny

Již od roku 1988 se zabýváme komplexním řešením bezobslužného řízení energetických zdrojů jak se synchronními, tak asynchronními generátory (alternátory). Díky našemu jedinečnému řešení automatické budící soustavy asynchronního generátoru provádíme realizace: beznárazového fázování asynchronních generátorů na síť. ostrovního provozu asynchronních generátorů s možností startu do tmy. automatické řízení účiníku (Cos φ) v intervalu 0,95 – 1.…
Více

Bezrázové fázování

  Pro srovnání uvádíme průběh proudu asynchronního generátoru 160 kW buzeného naší technologií. Přifázování bylo provedeno v čase t = 5 ms a v několika následujících periodách je zřetelný nárůst proudu vlivem postupného zatěžování. V celém rozsahu výkonů je cos φ udržován na hodnotě 1. Maximální proudové zatížení el. přípojky je 192A při výkonu elektrárny…
Více