Dukovany 227, PSČ: 675 56, ČR
MOBIL: 777 554 561
enecos@enecos.cz

Rubrika: MVE

Malé vodní elektrárny

Již od roku 1988 se zabýváme komplexním řešením bezobslužného řízení energetických zdrojů jak se synchronními, tak asynchronními generátory (alternátory). Díky našemu jedinečnému řešení automatické budící soustavy asynchronního generátoru provádíme realizace: beznárazového fázování asynchronních generátorů na síť. ostrovního provozu asynchronních generátorů s možností startu do tmy. automatické řízení účiníku (Cos φ) v intervalu 0,95 – 1.…
Více

Bezrázové fázování

  Pro srovnání uvádíme průběh proudu asynchronního generátoru 160 kW buzeného naší technologií. Přifázování bylo provedeno v čase t = 5 ms a v několika následujících periodách je zřetelný nárůst proudu vlivem postupného zatěžování. V celém rozsahu výkonů je cos φ udržován na hodnotě 1. Maximální proudové zatížení el. přípojky je 192A při výkonu elektrárny…
Více

Výpočet minimálního proudového rázu

Orientační výpočet minimální dosažitelné proudové špičky při připojování asynchronního generátoru k síti v synchronních otáčkách. Do volných políček zadejte štítkové hodnoty asynchronního motoru ( generátoru ). Kalkulačka výpočtu minimálního proudového rázu 🔎   Uvedený generátor (výkon 160kW, sdružené napětí 400V jmenovitý proud 305A a cos φ=0,75) nainstalovaný na elektrárně o výkonu max. 133 kW lze k…
Více

Problematika připojování asynchronních generátorů

S problematikou připojování asynchronního generátoru k distribuční síti za účelem výroby el. energie se setkala většina provozovatelů malých vodních i větrných elektráren. Samotný asynchronní generátor potřebuje pro svoji činnost jalovou energii, kterou má k dispozici až po připojení k síti. Připojení asynchronního generátoru k síti proto nutně vyvolá proudový ráz, jehož velikost je dána konstrukčními…
Více