Dukovany 227, PSČ: 675 56, ČR
MOBIL: 777 554 561
enecos@enecos.cz

Text Sliders

Nová autobusová linka Dačice – Brno

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=31903

Formuláře

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=4295

Klub seniorů – Dalešická přehrada

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=31901

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina v Jihlavě

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=31894

Lékařská služba první pomoci stomatologická

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=28217

Závěrečný účet Obce Dukovany za rok 2019

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=31867

Rozpočtové opatření č.4-2020

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=31865

Smluvní doprava – informace o prodloužení uzavírek, letní provoz

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=31851

Dosažené výsledky naší obce v systému EKO-KOM za tříděný odpad v roce 2019

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=31819

Rozpočtové opatření č.3-2020

http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3381&id=31762